آشنایی با CI/CD Pipeline پاستا

پلتفرم ابری پاستا، برای راحتی توسعه و استقرار برنامه های شما، یک Resource جدید در پلتفرم کوبرنتیز و اپن شیفت تهیه نموده که این ری‌سورس نیازهای Build و Deploy شما را برآورده کند. این خدمت پاستا که PaaSta Cooker نام دارد به دو روش مستقیم و غیرمستقیم در پلتفرم های گفته شده قابل استفاده است.

۱- روش غیرمستقیم کار با PaaSta Cooker:

برای کار به صورت غیرمستقیم با این سرویس میتوانید از پنل کاربری و از قسمت ایجاد برنامه جدید، عملیات Build و Deploy را به طور گرافیکی تعریف کنید. محیط گرافیکی چند مرحله ای در نهایت مانیفست لازم را تولید و عملیات استقرار را انجام میدهد.

۲- روش مستقیم کار با PaaSta Cooker:

برای کار به روش مستقیم، لازم است مانیفست مورد نظر خود را نوشته و در بخش استقرار با PaaSta Cooker از این سرویس استفاده کنید. استفاده از این روش بیشترین کارایی و انعطاف را در اختیار شما قرار میدهد.

آشنایی با ری‌سورس:

توجه: این بخش بزودی با جزییات دقیق کامل خواهد شد.

apiVersion: paasta/v1
kind: ApplicationPipeline
metadata:
 name: testapp
spec:
 build:
  args:
   - name: "NAME"
    value: "VALUE"
  resources:
   cpu: "1"
   ephemeralStorage: 1G
   memory: 1G
  source:
   git:
    url: "https://github.com/paastacloud/sample-flask"
    branch: master
    username: ""
    password: ""
  tag: latest
 deploy:
  image: BuildStage
  replicas: 1
  restart: Always
  command:
   entrypoint: ["docker", "entrypoint", "command"]
   args: ["override", "docker", "cmd"]
  ingress:
   host: ProviderHost
   path: "/"
   targetPort: 80
   tlsConfig:
    crt: BASE64
    key: BASE64
  resources:
   cpu: ""
   ephemeralStorage: ""
   memory: ""
  environments:
   - name: "NAME"
    value: "VALUE"
    secret: false
  ports:
   - containerPort: 80
    protocol: TCP
    service:
     servicePort: 80
  volumes:
   - name: "pvcname"
    mountPath: "/path/to/container"
    type: persistentVolumeClaim

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 3 خیر 3